Mälardalens Högskola / School of Education, Culture and Communication

S - 72123 Västeras
www.mdh.se

National research team:

Prof. Dr. Kerstin Göransson
Agneta Luttropp
Maria Karlsson

 

Projektet – Early Childhood Education in Inclusive Settings (ECEIS) – Pedagogik i den inkluderande förskolan/förskoleklassen

Mot bakgrund av den politiska målsättningen om full delaktighet och jämlikhet i villkor för barn med funktionsnedsättning i Europa, syftar detta projekt till att stödja pedagoger att utveckla en inkluderande förskoleverksamhet för barn i 3-6årsåldern, där barn i behov av särskilt stöd ingår som en naturlig del. Som ett första led beskrivs, jämförs och analyseras förskoleverksamheten i de olika nationella kontexter den ingår, med fokus på barn med funktionsnedsättning. Med utgångspunkt från detta kommer ett stödmaterial som riktar sig till pedagoger inom området att utvecklas. Pedagogiska idétraditioner i relation till utvecklingen av en inkluderande förskoleverksamhet för barn i behov av särskilt stöd kommer att belysas. Planering och implementering av individuellt stöd i inkluderande verksamheter, liksom konkreta exempel på hur möjligheter till lärande kan utformas för barn inom ramen för en inkluderande verksamhet kommer att tas upp.

En central målsättning för materialet är att det ska vara i överensstämmelse med allmänna villkor för förskolans utveckling, liksom med gällande förskolepedagogisk idétradition. Detta är viktigt för att stödja utvecklingen av en förskola i Europa som är tillgänglig för alla barn och som ger alla barn goda möjligheter till lärande och utveckling.

 
"ECEIS - Early Childhood Education in Inclusive Settings"

Univ. Minho - IEC

Uni Siegen - ZPE

ELTE GYFK

Mälardalen Univ. - CHILD

Paris V - CERLIS
Das Projekt
Aktuelles
ECEIS-Konferenz
Kooperierende KiTas
Meetings & Termine
Literatur & Tipps
Arbeitsergebnisse und Arbeitsstruktur
Links
Kontakt und Service
Login
© K. Miller, 10.11.2009