ELTE University / Bárczi Gusztáv Faculty of Special Education

Ecseri út 3
H - 1097 Budapest
www.barczi.hu
Tel.: 0036-1-3585-500; 0036-1-3585-590

Nationale Projektleitung: Prof. Dr. Péter Zászkaliczky
Mitarbeiterin: Dóra Garai
Kerekes Valéria
Tamás Katalin
Schiffer Csilla
Borsi Tünde

 

Early Childhood Education in Inclusive Settings (ECEIS) – Óvodáskorú Gyermekek Inklúzív Nevelése

A projekt ismertetése:
A projekt az Európai Bizottság Socrates Programjának keretében valósul meg.
A projekt idötartama: 3 év (2006 10. 01.-2009. 09. 31.)
A projektben részt vevö partnerországok:
- Franciaország, Párizs: Université René Descartes
- Magyarország, Budapest: ELTE, BGGYFK
- Németország, Siegen: Universität Siegen
- Portugália, Braga: Universidade do Minho
- Svédország, Västerås Mälardalen University
A magyar kutatócsoport tagjai:
- Prof. Dr. Zászkalicky Péter, Projekt-vezetö professzor
- Dr. Garai Dóra, Projekt menedzser, Kutató
- Kerekes Valéria, Kutató
- Tamás Katalin, Kutató
- Schiffer Csilla, Kutató
- Borsi Tünde, Adminisztrátor

A projekt általános célja:
A projekt fö célja, hogy támogassa azokat a szakembereket, akik 3-6 éves korú, speciális szükségletü gyermekek inklúzív oktatásának területén dolgoznak. Elsö lépésként a különbözö (partner)országok iskola elötti intézményes nevelésének eltérö nemzeti gyakorlatát és tapasztalatait, valamint nevelési irányelveit írjuk le, hasonlítjuk össze, és elemezzük, különös tekintettel a fogyatékos gyermekek nevelésére. Ennek alapján a továbbiakban a területen dolgozó szakemberekkel (óvónökkel, gyógypedagógusokkal, pszichológusokkal) együttmüködve segédanyagokat dolgozunk ki inklúzióval már és még nem foglalkozó kollegák számára: tanácsokat arra vonatkozóan, hogyan értelmezhetök az óvodai nevelés érvényben lévö irányelvei, különös tekintettel a sajátos nevelési igényekre, milyen tárgyi – szociális környezet járul hozzá leginkább az inklúziót elösegítö atmoszféra megteremtéséhez. A segédanyag magában foglal olyan metodológiai útmutatásokat is, hogy hogyan lehet inkluzív körülmények között nevelkedö gyermekek támogatását megtervezni, és a gyakorlatban megvalósítani, csakúgy, mint konkrét javaslatokat – a „legjobb gyakorlatok” bemutatásával – arra vonatkozóan, hogy a különbözö fejlödési szinten álló gyermekek tanulási lehetöségeit hogyan lehet egy közösségen belül megszervezni. A kidolgozandó segédanyagok legföbb célja az, hogy kapcsolódjanak, és összeegyeztethetök legyenek a korai intézményes nevelés érvényben lévö általános oktatási irányelveivel. Alapvetö célunk, hogy, támogassuk az európai korai intézményes nevelés fejlödését a minden gyermek számára elérhetö, megfelelö oktatás és nevelés megvalósulása felé.

A megvalósítás lépései:
A kutatás során a magyar kutatócsoport és az óvodák munkatársainak együttmüködésében több mini-projekt valósul meg. A kutatás részben inkluzív óvodai nevelési helyzetek megfigyeléséböl és részletes elemzéséböl áll, részben az óvónök és kollegáink együttmüködésében felkínált irányított nevelési helyzetek, foglalkozások megfigyeléséböl és elemzéséböl.

A kutatócsoport tagjai által felkínált csoportos foglalkozási lehetöségek:
„Szabad festés védelem alatt” (Sándor Éva-féle müvészetpedagógiai, vizuális terápiás csoport) (Tamás, Katalin):
A gyermekrajz/festés szorongásoldó, élményfeldolgozó hatású, segíti önmagunk és mások elfogadását. Az óvodáskorú gyermekhez közel áll a vizuális önkifejezés. Mint természetes önkifejezési mód, ez a kommunikációs csatorna a verbálisan nehezen kommunikáló gyermekeknél is rendelkezésre áll. A kb. 45-60 percig tartó csoportfoglalkozásokat 4-6 kisgyermek részvételével, hetente egyszeri gyakorisággal tervezzük. A foglalkozások gördülékeny lebonyolításában, a technikai problémák megoldásában, valamint a csoporton történtek rögzítésében föiskolai hallgatók is segítenek.

Meseterápia (Kerekes, Valéria):
A meseterápia elsödleges célja a különbözö mesék sajátélményü megélésének elösegítése, elmélyítése, különbözö prognosztizálható és/vagy már kialakult problémák kezelésének érdekében.
A meséknek óriási szerepük és hatásuk van a gyermekek személyiségfejlödésére. A különbözö mesefajták (állatmese, tündérmese, novellamese stb.) életkori sajátosságokhoz köthetöek, így feldolgozásuk alkalmával, szinte észrevétlenül kezelhetöek a legkülönfélébb problémák. Jelen esetben a terápia menete során, olyan mesékkel foglalkoznánk, melyek az elfogadásra, ezáltal az integráció és inklúzió hatékonyabb és hosszú távú megvalósulásra fókuszálnak. A csoportokat heti rendszerességgel, kb. 35-40 perces foglalkozások keretében, 5-8 gyermek részvételével, föiskolai hallgatók, és érdeklödés esetén a csoport óvónöjének bevonásával tervezzük. A tanév folyamán esetlegesen új gyerekek is csatlakozhatnak a csoporthoz.

Aktometria és szociometria (Garai, Dóra; Borsi, Tünde):
E két szociálpszichológiai vizsgálati módszer a társas viselkedés és az interperszonális kapcsolatok változásainak megragadását teszi lehetövé. A viselkedés társas meghatározottsága az egyén életében és személyiség-alakulásában éppúgy nyomon követhetö, mint az ezt meghatározó közösségek fejlödésében. E módszerek az egyén társas viselkedésének és a csoport alakulásának sokféle rétegét fedik fel: a fejlödéstörténeti vonatkozásoktól kezdve addig, miként fejlödik egy fogyatékos gyermekeket is befogadó óvodai közösség, miként hatnak egymásra az ép és a mássággal élö gyermekek, valamint megmutatja azt is, milyen hatásuk van a csoportalakulásra a különbözö csoportos fejlesztö technikáknak.
A vizsgálati módszerek az óvodai közösségek szabad játék során és irányított helyzetben történö megfigyelésén alapszanak. A megfigyeléseket föiskolai hallgatók bevonásával, heti rendszerességgel, részben a fenti csoportmódszerek alkalmazásához igazítva tervezzük.

 
 
"ECEIS - Early Childhood Education in Inclusive Settings"

Univ. Minho - IEC

Uni Siegen - ZPE

ELTE GYFK

Mälardalen Univ. - CHILD

Paris V - CERLIS
Das Projekt
Aktuelles
ECEIS-Konferenz
Kooperierende KiTas
Meetings & Termine
Literatur & Tipps
Arbeitsergebnisse und Arbeitsstruktur
Links
Kontakt und Service
Login
© K. Miller, 10.11.2009